Fujifilm FinePix REAL 3D W1

 Tekst og bilder © Jørn Lang 2009

 

Side 3


Innhold

Side 1: Kamerahuset - Leveres i boksen - Kameraskjermen og betjeningsknapper

Side 2: Kameraet i bruk – Bildedybde - Tele kontra vidvinkel

Side 3: Avansert 3D-modus for nærbilder, eller motiver langt unna - Automatisk korreksjon og montering i StereoPhoto Maker

           - Nye muligheter for 2D-fotografering med W1

Side 4: Bildekvaliteten – Video - Mange visningsmuligheter i tillegg til "brillefri 3D"Programvare - W1s sterke og svake sider - Lenker

Side 5: Bilder

Side 6: Spesifikasjoner


 

Avansert 3D-modus for nærbilder, eller motiver langt unna

Kameraet har to muligheter for det de kaller avansert 3D-modus. I praksis vil det si å ta to bilder etter hverandre for motiver som ellers gir for stor eller for liten dybde med kameraets stereobasis* på 77mm. Dette kan gjelde nærfoto, i denne sammenhengen vil det si motiver nærmere enn 1-2 meter. Eller det kan brukes til landskap hvor det er langt til nærmeste del av motivet.

*Stereobasis = senteravstand mellom objektivene.


Forutsetningen for at det skal bli bra er at motivet er helt i ro og at lyset ikke endres fra første til andre bilde. Kameraet vil ta to bilder med venstre objektiv. Du kan velge mellom å trykke utløseren to ganger eller la kameraet ta to bilder i fastsatt intervall. Du kan også velge om du vil ta høyre eller ventsre bilde først med ”turn”-innstillingen i hovedmenyen. Tas bildene motsatt av innstillingen i kameraet, byttes høyre og venstre om slik at dybden kommer ”på vranga” og bildet ikke kan betraktes på kameraskjermen (men bildene kan enkelt byttes om og redigeres i PC senere).


Igjen brukes samme tommelfingerregel om at stereobasis skal være 1/30 av avstanden til motivet (ved vidvinkel). Så hvis det er 30 cm til motivet flyttes kameraet cirka 1 cm. For best mulig resultat skal kameraet flyttes sideveis helt parallelt med skjermen. (Her er den engelske brukermanualen svært misvisende, og viser i stedet eksempler med kraftig vinkling av kameraet).


Etter at det første bildet er tatt vises det transparent på skjermen samtidig med at søkerbildet for bilde nummer to vises. Dermed ses også flyttingen som en forskyvning mellom de to bildene. Når kameraet forskyves helt parallelt vil denne forskyvningen utgjøre cirka 2 mm på skjermen. Hvis det er begrenset dyde i motivet, kan forskyvningen godt være noe større.

 

 

Ved forskyvning tilsvarende 1/30 av avstanden til motivet, vil også søkerbildet forskyves 1/30 av

skjermbredden, det vil si cirka 2 mm.

 

 

 

 

I den engelske brukermanualen demonstreres 3D-intervallfotografering med en illustrasjon fra tog. Denne metoden er ikke egnet til bruk på tog på grunn av stor hastighet i forhold til korteste intervall som er 0,8 sekund (50 ms - 200 ms ville vært bedre). Fra fly eller båt vil resultatene kunne bli bra, siden avstanden til motivet vanligvis er større.

Bilder tatt i avansert 3D-modus må vanligvis justeres før betraktning i 3D.

 

Advanced 3D-modus lar deg komme tett på.

 

Automatisk korreksjon og montering i StereoPhoto Maker

Stereobildene fra W1 er alltid perfekt synkrone, men det er ofte høydeforskjeller mellom dem. Noen ganger hele bildet og andre ganger er deler av det ene bildet høyere enn det andre. Vanligvis er forskjellene så små at de ikke merkes på kameraskjermen, men kan bli plagsomme når det zoomes inn i bildet. Hvis bildene bare skal brukes i lite format er det ikke nødvendig å gjøre noe med dem. Skal de vises i full skjermstørrelse på PC, vises i projeksjon eller skrives ut i store anaglyfer må slike høydeforskjeller korrigeres. Disse feilene kan enkelt og automatisk korrigeres med for eksempel StereoPhoto Maker.Nye muligheter for 2D-fotografering med W1

Fujifilm Real 3D W1 har også fått et par spesielle 2D-funksjoner med samtidig opptak med begge objektiver, men med forskjellige innstillinger. Den ene muligheten er å ta et bilde med både vidvinkel- og teleinnstilling samtidig. Her tar kameraet et bilde med full vidvinkel med høyre objektiv, mens fotografen kan zoome inn etter ønske med det andre.


Den andre muligheten er å ta et motiv med to forskjellige ISO-innstillinger samtidig. Dette fungerer best i moderat lys. Kameraet velger da automatisk to innstillinger avhengig av lysforholdene. Hvis det er for lyst tas begge bildene med ISO 100. Slik funksjonen er nå har man ingen kontroll over lukkertid (eller annet) så resultatene blir litt for tilfeldige. Tanken bak er god nok, men jeg tror det ville fungert bedre med to valgbare lukkertider.

 

I Advanced 2D-modus kan du ta et bilde med valgfri brennvidde med venstre objektiv (som vises som søkerbilde på kameraskjermen), mens høyre objektiv tar et bilde på full vidvinkel.

 

Gå til side 4


 

 

 

Stereofoto Norge © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.stereofoto.no