Twitter:  

 

 

 

 

Stereofoto Norge

 

 

Stereofoto Norge er en nyetablert forening stiftet januar 2009. Våre medlemmer har forskjellige interesser innen stereoskopi og spenner fra nybegynnere til stereofotografer med mange års erfaring. Målet for foreningen er å skape et sosialt og faglig stimulerende miljø for stereofoto-, stereofilm og 3D-interesserte i Norge. Vi arrangerer lokale 3D-treff hvor vi viser 3D-film, medlemmenes egne 3D-bilder og praktiske løsninger for både bildeopptak og visning. Vi arrangerer 3D-utflukter og fototurer med 3D-fotografering i praksis. Vi har også fast stamkafe i Oslo, hvor vi treffes en gang i måneden med visning av bilder, utstyr med mer. Kafetreffet er åpent for alle 3D-interesserte. Vi sender ut nyhetsbrevet "Stereofotonytt" via e-post seks til ti ganger i året.

 

 

Velkommen til medlemsmøtet: Kalender 2012 Les mer her

 

 

 

 

 

Stereofoto Norge © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.stereofoto.no